Školení

Vstupní školení

Má rozsah 140 nebo 280 hodin v závislosti na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování vstupního školení a zkoušky řidič obdrží „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

 

Pravidelné školení

Pravidelné školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.

Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Naše autoškola je držitelem „Akreditace k provozování školicího střediska“, vydané Magistrátem hl.m.Prahy, odborem dopravně správních agend.

 

 

                                                       ŠKOLA TACHOGRAFU

 

1. Součást pravidelného školení

2. Komplexní školení Nařízení 561/2006 na téma „režimy řidičů“ a „obsluha digitálního tachografu“.
V nové podobě – formou školení cíleného na nejčastější porušení předpisů a na „živém trenažéru“

 

 

                                                        Neplaťte zbytečně pokuty!