ADR

Školení řidičů přepravujících nebezpečné látky dle ADR dle kapitoly 8.2.1 a osob zúčastněných na přepravě dle kapitoly  1.3 ADR

Omlouváme se ještě jednou za zrušení únorového kurzu z důvodu chřipkové epidemie a všem trpělivým klientům nabízíme kompenzaci – 20% slevu v kurzu, který se koná 27.4.2018 – 29.4.2018.

 

 

 

 

Rozsah školení je dán zněním Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR  a také zákonem o silniční dopravě 111/1994 Sb. ve zn.p.p. Naše akreditované školicí středisko v Litvínově spolupracuje při tomto školení již od roku 2004 se společností  DEKRA CZ a.s.

  Školení se provádí ve třech modulech:

1. Základní kurz nový,   nástavbová školení pro řidiče cisteren a školení pro tř. 1 a pro tř. 7

2. Opakované školení v 5. roce platnosti průkazu s platností dalších 5 let od původního data  platnosti!!!!

3 .Dále pak pro tzv. osoby „zúčastněné na přepravě“ (dispečeři dopravních společností, nakládci, baliči a další osoby a současně také pro řidiče, kteří přepravují nebezpečné látky v tzv. podlimitu.)

Aktuální znění příloh Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek ADR 2013 totiž ukládá povinnost absolvovat takové školení i řidičům, kteří přepravují nebezpečné látky byť i jen v podlimitním množství. Celé třídenní školení se týká řidičů, kteří absolvují nové, základní školení, příp. mají propadlé osvědčení

Pokud řidič obnovuje platné osvědčení, nebo rozšiřuje o další třídy, pak školení, včetně zkoušky, trvá 2 dny (druhý a třetí).

Školení osob podílejích se na přepravě  je  pouze jednodenní a bez zkoušky (sobota).

                                                             Termíny kurzů pro rok 2018:

23.3. – 25.3.2018

27.4. – 29.4.2018

25.5. – 27.5.2018

22.6. – 24.6.2018

24.8. – 26.8.2018

21.9. – 23.9.2018

26.10. – 28.10.2018

23.11. – 25.11.2018

 

Ceny platné od 1.2.2013Cena bez DPHDPH 21%CELKEM 
Školení řidičů ADR, necisternová přeprava (kromě třídy 1 a 7)3471,-729,-4200,-
Speciální nástavbový kurz pro tř. 1 (výbušné látky a předměty)2645,-555,-3200,-
Speciální nástavbový kurz pro tř. 7(radioaktivní látky)2645,-555,-3200,-
Rozšíření pro cisternovou přepravu1488,-312,-1800,-
Za každou třídu cisternové přepravy661,-139,-800,-

 

 

Přihlašovací formulář:

 

  

Pro další informace volejte na – tel. 777 011 027

      Najdete nás zde:  Centrum bakalářských studií                                              Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov