Google

Školení řidičů přepravujících nebezpečné látky dle ADR dle kap. 8.2.1 a osob zúčastněných na přepravě dle kap. 1.3 ADR

Rozsah tohoto školení je dán zněním Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR  a také zákonem o silniční dopravě 111/1994 Sb. ve zn.p.p. Naše akreditované školicí středisko v Litvínově spolupracuje při tomto školení již od roku 2004 se společností  DEKRA CZ a.s., Školení se provádí ve třech modulech - základní kurz, opakovaný po 5-ti letech pro obnovu a nástavbová školení pro řidiče cisteren. Dále pak pro tzv. osoby "zúčastněné na přepravě" (dispečeři dopravních společností, nakládci, baliči a další osoby a současně také pro řidiče, kteří přepravují nebezpečné látky v tzv. podlimitu.) Aktuální znění příloh Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek ADR 2013 totiž ukládá povinnost absolvovat takové školení i řidičům, kteří přepravují nebezpečné látky byť i jen v podlimitním množství.

                                                

 

 

Jednotlivé termíny kurzů pro rok 2018:  

     

19.1. - 21.1.

24.8. - 26.8.

23.2. - 25.2.

21.9. - 23.9.

23.3. - 25.3.

26.10. - 28.10.

27.4. - 29.4.

23.11. - 25.11.

25.5. - 27.5.

 

22.6. - 24.6.

 

               

Celé třídenní školení se týká řidičů, kteří absolvují nové, základní školení, příp. mají propadlé osvědčení. Pokud řidič obnovuje platné osvědčení, nebo rozšiřuje o další třídy, pak školení, včetně zkoušky, trvá 2 dny (druhý a třetí). Školení osob podílejích se na přepravě podle bodu 3. trvá jeden den (druhý).

 

Ceník kurzů  (ceny jsou včetně DPH)    

                            

1. Řidiči - nové školení, základní kurz

a)  základní kurz (necistern. přeprava, všechny tř. kromě 1 a 7)

4.200 Kč

b)  nástavba pro třídu 1 nebo 7

  3.200 Kč  

c)  nástavba cisterny

1.800 Kč

d)  nástavba - rozšíření o jednotlivé třídy v cisternách / třída

      800 Kč

 

                            

 

2. Řidiči - obnovovací kurz po 5-ti letech

a)  obnovovací kurz (necisternová přeprava, všechny třídy kromě 1 a 7, třída 1 nebo 7, cisternová přeprava nebezpečných věcí)

 2.600 Kč
 

b) obnovení nástavby cisterny (bez ohledu na počet tříd)
1.800 Kč

c) obnovovací kurz tř. 1 a 7

2.100 Kč

 

                               

 

3. Školení osob podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle kap. 1.3 Dohody ADR (platí 2 roky - vydáno Osvědčení)

a) zákl. školení pro silniční přepravu nebezpečných věcí v kusové podobě, volně ložených a cisternovými vozidly dle kap. 1.3

   1.400 Kč

  

                                              

Pro další informace volejte na - tel. 777 011 027

 

      Najdete nás zde:  Centrum bakalářských studií                                              Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov                                              

                             

          

 

                                                   Přihláška na školení ADR 

Název firmy / jméno a příjmení *:
IČO / datum narození (u fyzické osoby) *:
Sídlo firmy /adresa trv.pobytu (u fyzické os.) *:
způsob platby *:na místě
fakturou
Počet účastníků :
Druh školení *:
Termín školení v roce 2018 *:
Kontaktní osoba *:
Telefon *:
E-mail:
Mobil:
Doplňující informace :
Jaký je výsledek  + *
 

NAVRCHOLU.cz