ADR

Školení řidičů přepravujících nebezpečné látky dle ADR dle kapitoly 8.2.1 a osob zúčastněných na přepravě dle kapitoly  1.3 ADR

Rozsah tohoto školení je dán zněním Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR  a také zákonem o silniční dopravě 111/1994 Sb. ve zn.p.p. Naše akreditované školicí středisko v Litvínově spolupracuje při tomto školení již od roku 2004 se společností  DEKRA CZ a.s.

                                                                                                                                             

Školení se provádí ve třech modulech:

1. Základní kurz nový,   nástavbová školení pro řidiče cisteren a školení pro tř. 1 a pro tř. 7

2. Opakované školení v 5. roce platnosti průkazu s platností dalších 5 let od původního data  platnosti!!!!

3 .Dále pak pro tzv. osoby „zúčastněné na přepravě“ (dispečeři dopravních společností, nakládci, baliči a další osoby a současně také pro řidiče, kteří přepravují nebezpečné látky v tzv. podlimitu.)

Aktuální znění příloh Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek ADR 2013 totiž ukládá povinnost absolvovat takové školení i řidičům, kteří přepravují nebezpečné látky byť i jen v podlimitním množství. Celé třídenní školení se týká řidičů, kteří absolvují nové, základní školení, příp. mají propadlé osvědčení

Pokud řidič obnovuje platné osvědčení, nebo rozšiřuje o další třídy, pak školení, včetně zkoušky, trvá 2 dny (druhý a třetí).

Školení osob podílejích se na přepravě  je  pouze jednodenní a bez zkoušky (sobota).

                                                                  Termíny kurzů pro rok 2018:

23.3. – 25.3.2018

27.4. – 29.4.2018

25.2. – 27.5.2018

22.2. – 24.6.2018

24.8. – 26.8.2018

21.9. – 23.9.2018

26.10. – 28.10.2018

23.11. – 25.11.2018

 

 

 

Přihlašovací formulář:

 

Ceník kurzů  (ceny jsou včetně DPH)    

                            

1. Řidiči – nové školení, základní kurz

a)  základní kurz (necistern. přeprava, všechny tř. kromě 1 a 7)

4.200 Kč

b)  nástavba pro třídu 1 nebo 7

  3.200 Kč  

c)  nástavba cisterny

1.800 Kč

d)  nástavba – rozšíření o jednotlivé třídy v cisternách / třída

      800 Kč

2. Řidiči – obnovovací kurz po 5-ti letech

a)  obnovovací kurz (necisternová přeprava, všechny třídy kromě 1 a 7, třída 1 nebo 7, cisternová přeprava nebezpečných věcí)
 2.600 Kč
b) obnovení nástavby cisterny (bez ohledu na počet tříd)
1.800 Kč

c) obnovovací kurz tř. 1 a 7

2.100 Kč

3. Školení osob podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle kap. 1.3 Dohody ADR (platí 2 roky – vydáno Osvědčení)

a) zákl. školení pro silniční přepravu nebezpečných věcí v kusové podobě, volně ložených a cisternovými vozidly dle kap. 1.3

   1.400 Kč

Pro další informace volejte na – tel. 777 011 027

      Najdete nás zde:  Centrum bakalářských studií                                              Ukrajinská 453, 436 01 Litvínov