ADR


Rozsah tohoto specializovaného školení je stanoven zněním Evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR a zákonem o silniční dopravě 111/1994 Sb. 


Termíny:

24.08.2018 - 26.08.2018
19.10.2018 - 21.10.2018
07.12.2018 - 09.12.2018


Připravujeme příjemné překvapení - sledujte naše stránky!!!!